Etap 1 - Zbieranie danych

Poszukiwania zaczynamy od pozyskania jak największej ilości danych z Państwa archiwów domowych. Bardzo istotne są wszelkie dokumenty papierowe. W szczególności: metryki urodzeń,  akty zgonu lub zawarcia  małżeństwa, legitymacje , świadectwa szkolne jak również istotne mogą być zdjęcia wraz z opisem. Przydatne informacje można również odnaleźć na rodzinnych grobowcach.

Etap 2 - Kosztorys

Po zebraniu danych oraz zapoznaniu się z Państwa potrzebami przedstawiamy przybliżony kosztorys*. Po jego zaakceptowaniu i otrzymaniu zaliczki (1/3 ceny) przystępujemy do dalszych prac.

* Cena i termin realizacji uzależniony będzie od zakresu poszukiwań, dostępnych danych, jak również od ilości miejsc, które będziemy musieli odwiedzić w trakcie poszukiwań.

Etap 3 - Poszukiwania

Dalsze prace polegają na przeszukaniu dostępnych archiwów, baz internetowych, jak również innych dokumentów źródłowych. Część akt urzędowych lub ksiąg parafialnych  często była prowadzona w innym języku (np. rosyjskim, niemieckim, idisz). Korzystając z usług profesjonalnych tłumaczy zapewniamy tłumaczenie na dowolny wybrany przez Państwa język.  Na bieżąco informujemy  o wynikach prac. W trakcie prac zbieramy dokumentację fotograficzną , która posłuży do realizacji foto albumu lub realizacji strony internetowej.

Etap 4 - Zakończenie prac

Po zakończeniu prac polegających na zbieraniu jak największej ilości danych przedstawiamy Państwu wyniki w postaci  zgromadzonej dokumentacji, która może zostać zaprezentowana w formie np. foto książki, lub strony internetowej.

Kontakt

Telefon

+48 694 861 323

Email

office.polishroots@gmail.com

Projekt strony