Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim ...

Carl Ruiz Zafon - "Cień wiatru"

Opieka nad grobami

Groby zapomniane pozostawione bez opieki popadają w ruinę. Nekropolie stanowią część naszej historii. Starajmy się ocalić pamięć o naszych bliskich.

Chcesz zadbać lub odwiedzić groby Twoich krewnych?

Oferujemy zorganizowanie opieki nad grobami w dowolnym miejscu w Polsce. Odnajdziemy grobowiec zgodnie z Twoją intencją. Prześlemy Ci dokumentację fotograficzną abyś mógł ocenić czy wymaga Twojej opieki.

W zależności od potrzeb zorganizujemy opiekę nad grobowcem lub jego remont.

Opieka możliwa w pakiecie:

a) sprzątanie cykliczne np. raz na kwartał,

b) sprzątanie jednorazowe

Cena uzależniona od wybranej opcji.

Kontakt

Telefon

+48 694 861 323

Email

office.polishroots@gmail.com

Projekt strony